шпаргалка

Головна мета кадрової

[ Назад ]

політики підприємства полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного

робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей

і належної кваліфікації.

Трудовий колектив підприємств лісового господарства - об’єднання всіх

працівників, які здійснюють спільну трудову діяльність на державному

підприємстві, в установі, іншій організації. В склад єдиного трудового колективу

відповідно з структурою підприємства, установи, організації діють колективи

цехів, відділень, бригад і других підрозділів.

Виробничий колектив – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну

професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Це відносно

компактна соціальна група, яка об’єднує людей, зайнятих рішенням конкретних

соціально-економічних завдань в сфері матеріального виробництва.

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали

необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |