шпаргалка

Гроші і їх суть.

[ Назад ]

1)Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших

товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того,

вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку деякі

національні гроші виконують функції світових. Тобто суть грошей тлумачать через

їх функції. Гроші – це те, що вони «роблять». На думку більшості сучасних

вчених, усе, що виконує функції грошей, і є гроші. Даючи визначення суті грошей,

учені наголошують на двох найважливіших функціях: міри вартості та засобу обігу,

тобто, це те, що слугує загальним еквівалентом і є посередником в обміні

товарів. За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв

грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові

та кредитні):Повноцінні – це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості

благородного металу, що міститься в них. До повноцінних відносять товарні та

металеві гроші;Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної

субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та

білонна монета. Товарні гроші - це різновид грошей, які є товаром (наприклад

худоба, зерно, ракушки, хутра). Тобто предмети, які можна безпосередньо

використовувати, проте одночасно, вони виступають і як еквівалент вартості інших

товарів. Купівельна спроможність товарних грошей ґрунтується на вартості,

властивій конкретному товару, який виступає в ролі грошей. Металеві гроші

спочатку з'явилися як шматки металу різної форми та ваги, з часом вони

трансформувались у форму монет. Монета грошовий знак, виготовлений з металу

(золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що

використовується як засіб грошового обігу та платежу. Паперові гроші – це гроші,

що не мають самостійної вартості, або ця вартість не спів розмірна з номіналом.

Вони випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються

нею примусовим курсом, визнаються законним платіжним засобом на всій території.

Кредитні гроші - це права вимоги до фізичних або юридичних осіб, спеціальним

чином оформлений борг, зазвичай у формі переданого цінного паперу, які можна

використовувати для покупки товарів (послуг) або оплати власних боргів. Оплата

по таким зобов’язанням зазвичай проводиться у визначений термін, хоча є

варіанти, коли оплата проводиться в будь-який час на першу вимогу. Кредитні

гроші несуть в собі ризик невиконання вимоги. Кредитні гроші пройшли наступний

шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |