шпаргалка

Необхідність грошей і їх еволюція

[ Назад ]

Гроші – один з найвеличніших винаходів. Потоки грошей є джерелом життєвої сили

економіки. Якщо грошова система функціонує погано, то це може стати головною

причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості й цін в економіці,

спотворити розподіл ресурсів, зумовити інфляцію або депресію. Перші спроби

з’ясувати суть і природу грошей зроблені видатними вченими Давньої Греції –

Ксенофонтом, Платоном, Аристотелем. Саме Аристотеля вважають родоначальником

економічної науки загалом та науки про гроші зокрема. Він висловив надзвичайно

важливі гіпотези про природу і функції грошей, стверджував, що все потрібно

оцінювати в грошах, оскільки це дає змогу людям обмінюватися послугами і

товарами й робить можливим існування суспільства. На думку Дж. М. Кейнса і його

послідовників, гроші повинні активно використовувати держава для повсякденного

управління економічною конюктурою і стимулювання темпів економічного розвитку.

Монетаристи засуджували спроби дискретного втручання держави у функціонування

конкурентної ринкової економіки. На думку більшості вчених, головною причиною

виникнення грошей був суспільних поділ праці й необхідність регулярного обміну

продуктами праці між товаровиробниками. Еволюцію форм грошей можна простежити за

труднощами обміну і тим, як їх подолати. 1 трудн: не було загального

еквівалента, що гальмувало розвиток виробництва, торгівлі та прогрес

суспільства. 2 трудн: коли з’явився товар, що виконував роль посередника при

обміні він не міг виконувати функції грошей, оскільки не мав необхідних

властивостей (однорідність і рівно якість; міцність і можливість збереження;

подільність; компактність, висока вартість в одиниці ваги чи рахунку; постійна

вартість) 3 трудн: на початку в господарстві не було благородних металів у

вигляді готових, засвідчених і гарантованих яким-небудь авторитетним органом

вагових кількостей. До того, як благородні метали стали переважною формою

грошей, головним способом обчислення грошей був рахунок на штуки. Благородні

метали дали змогу перейти від штучного до вагового типу грошей. Паперові гроші

або банкноти були вперше використані в Китаї за часів Династії Сун. Тим не менш,

вони не витісняють традиційних грошей, і були у використанні поряд з монетами. В

Європі банкноти були вперше випущені Банком Стокгольма в 1661 році. В

економічній теорії виділяють дві основні концепції походження грошей:

Раціоналістична — гроші виникли як наслідок певної раціональної угоди між людьми

через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери

товарного обігу; Еволюційна — гроші виділяють із загальної товарної маси,

оскільки вони найпридатніші для виконання функціональної ролі грошового товару.

Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми,

товарного виробництва й обігу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |