шпаргалка

Попит на гроші

[ Назад ]

7)Попит на гроші — це така кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний

час як засіб обігу, платежів та заощаджень (нагромадження) купівельної

спроможності. Одне з перших теоретичних пояснень попиту на гроші дала класична

кількісна теорія грошей. її представники (Ж. Воден, Д. Юм, Дж. Мілль, Ш.-Л.

Монтеск'є, І. Фішер) виходили з того, що кожен акт купівлі-продажу є обміном

певної кількості товарів на гроші. Отже, маса грошей в обігу (М) залежить від

кількості операцій (Т) в економіці протягом певного періоду часу, ціни типової

операції (Р) та швидкості обігу грошей (V): M*V=P*T З часом складності

визначення величини Т зумовили заміну її на фізичний обсяг випуску продукції

(О), а під Р почали розуміти рівень (індекс) цін: M*V=P*Q Ця рівність відома як

рівняння обміну І. Фішера. У його лівій частині — грошова маса з урахуванням

швидкості грошового обміну (М х V), а в правій — товарне покриття даної грошової

маси, грошовий, або номінальний, ВНП (Р х О). Іншою формою рівняння І. Фішера є

так зване кембріджське рівняння: M=k*P*Q, де k=1/V. За М. Фрідменом, поряд з

грошима індивід може зберігати своє багатство в інших активах. Вчений розділив

активи на три види: облігації, прості акції та товари. Функцію попиту на гроші

Md, яку ввів М.Фрідмен в агрегованому вигляді можна записати так:

Md=f(P,B,E,p,w,W,u), де P-абсолютний рівень цін; В=f(rb)-сподіваний дохід

облігацій; Е= f(rе)-сподіваний дохід на акції; р-темп зростання цін; w-

відношення багатства до доходу; W-повний обсяг багатства; u-змінні, які

відображають вплив смаків та уподобань економічних агентів на грошовий попит.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |