шпаргалка

Грошовий ринок. Встановлення рівноваги на грошовому ринку

[ Назад ]

8)Грошовий ринок - це система грошових відносин і банківських та спеціальних

фінансово-кредитних інститутів, які забезпечують функціонування сукупності

грошових ресурсів країни, їх постійне переміщення, розподіл і перерозподіл під

впливом взаємодії законів попиту і пропозиції. В ринковій економіці грошовий

ринок охоплює сукупності операцій з короткотерміновим і довгостроковим позиковим

капіталом. Для того, щоб зобразити грошовий ринок і визначити рівноважну

процентну ставку проведемо пряму Мs. Зображення Мs у вигляді вертикальної прямої

базується на спрощеному допущенності у відповідності до якого керівні грошово-

кредитні органи і фінансові заклади постачають економіку певною кількістю

грошей. Як на ринку товарів і ресурсів, так і на ринку грошей перетин попиту на

гроші з грошовою пропозицією визначає ціну рівноваги. В нашому випадку ціною

рівноваги є процентна ставка 5%, яку платять за використання грошей. Центральний

банк зменшив пропозицію грошей з 200 до 150 млн.грн. Кількість грошей, яких

потребують суб’єкти грошового ринку перевищує кількість запропонованих грошей на

50 млрд.грн при процентній ставці 5%. Суб’єкти грошового ринку спробують

пристосуватися до нестачі грошей шляхом продажу деяких із належних їм фінансових

активів. Проте придбання грошей внаслідок продажу облігацій одними суб’єктами

грошового ринку означає втрату грошей іншими. На ринку кількість грошей не

зміниться і = 150 млн.грн. Колективна спроба отримати більше грошей продаючи

облігації збільшить її пропозицію по відношенню до попиту і знизить ціни на

облігації. Зниження цін на облігацію збільшує процентну ставку, яку приносить

облігація.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |