шпаргалка

Кредитні гроші

[ Назад ]

10)Кредитні гроші зобов’язані своєю появою кредиту і кредитних відносин. Такі

гроші можна розділити на 2 групи: небанківські кредитні гроші (комерційні

векселі) та банківські кредитні гроші (банкнота, чек). Вексель – це письмове

боргове зобов’язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від

боржника зазначену в ньому суму платежу після закінчення обумовленого терміну

(його особливості: абстрактність, безспірність, конкретність). Векселі бувають

прості (боржник виписує на ім’я кредитора із зобов’язанням виплатити йому в

визначений термін обумовлену суму) та переказні (виписує кредитор як наказ

боржнику виплатити термін йому чи названій ним третій особі певну суму грошей).

Банкнота в найзагальнішому трактуванні є простим безстроковим векселем

емісійного банку (ознаки «класичної» банкноти: випуск її емісійним банком

замість комерційних векселів; обов’язковий обмін на золото на першу вимогу

власника; подвійне забезпечення золоте і товарне). Період «класичної» банкноти

закінчився з припиненням її обміну на золото. Чек – це письмовий наказ власника

поточного рахунка банку виплатити готівкою чи перевести на поточний рахунок

іншої особи певну суму грошей. Є такі чеки: іменні (виписаний на певну особу);

ордерні (з правом передання); на пред’явника (якщо чек не містить будь-яких

даних про одержувача чи зазначена його назва з додатковим написом «на

предявника»).11КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |