шпаргалка

Елементи грошової системи

[ Назад ]

При нормативно-правовому підході щодо грошової системи в її складі можна

виділити кілька окремих елементів, кожний з яких законодавчо зафіксований. У

цьому зв'язку в грошовій системі України можна виділити такі елементи:—

найменування грошової одиниці;— масштаб цін;

— валютний курс;— види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного

платіжного засобу;

— регламентація безготівкових грошових розрахунків;— регламентація готівкового

грошового обороту;

— регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями;

— регламентація режиму банківського процента ;— державні органи, які здійснюють

регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.

Найменування грош од, як правило, пов'язується з іст країни.

Масштаб цін – це величина грошової одиниці даної країни. Під масштабом цін

розуміють товарний, золотийй чи валютний зміст національної грошової одиниці

В епоху, коли гроші мали натурально-речову форму, зокрема золота та срібла,

масштаб цін установлювався державою шляхом визначення вагового вмісту металу в

грошовій одиниці.

Про наявність масштабу цін і сьогодні свідчать істотні відмінності в рівнях цін

на одні й ті самі товари, виражені в грошових одиницях різних країн.

Валютний курс - співвідношення між грошовими одиницями різних країн яке

використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших

економічних операцій, Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті

іншої країни.

Види та купюрність грошових знаків визначає вищий законодавчий орган, який надає

їм статус законного платіжного засобу, тобто покладає на державу

відповідальність за їх забезпечення. Усі інші платіжні засоби такого статусу не

мають. Органи держ контролю ретельно стежать за тим, щоб не допустити

використання фальшивих грошових знаків.

Сучасні висококомп'ютеризовані банківські технології відкрили можливість надати

переважній частині грошової маси депозитну форму й обслуговувати грошовий оборот

переважно у формі безготівкових розрахунків. Тому в грошових системах все

більшого значення набуває державне регулювання безготівкового грошового обороту.

Безготівковий оборот грошей здійснюється по банківських рахунках і не виходять

за межі банківської системи. Це полегшує регулювання і контроль за законністю

платіжних операцій, створює сприятливі умови для захисту загальносуспільних

інтересів та інтересів учасників грошового обороту.

У готівковому грошовому обороті теж є багато питань, які не вирішуються в межах

розглянутих вище елементів грошової системи. Грошові знаки піддаються підробці.

Фальшування сьогодні загрожує багатьом валютам світу, стало чи не

найприбутковішим видом підпільного бізнесу, що тісно переплітається з іншими

його сферами і набуває міжнародного характеру.

15КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |