шпаргалка

Необхідність і суть кредиту

[ Назад ]

Під кредитом розуміють економічні відносини з приводу передачі грошових коштів у

тимчасове користування за плату і на основі повернення. Кредит виник на певному

етапі розвитку людського суспільства. Поряд із появою грошей його винайдення

вважають одним із найгеніальніших відкриттів людства. Причини його виникнення

криються не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці товарів

протистоять один одному як власники, як юридично самостійні особи.

Отже, насамперед, кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу

обігу. З його виникненням гроші, окрім функції міри вартості та засобу обігу,

почали виконувати й функцію засобу платежу, однією з ознак якої є відрив моменту

відчуження товару від одержання грошового еквівалента, тобто відносне

відокремлення грошової форми вартості від товарної форми. За цих умов кредит

полегшував реалізацію товарів. Саме в цьому й полягає найбільш поширена причина

потреби кредиту. Пізніше, з розвитком товарно-грошових відносин, необхідність у

кредиті обумовлювалася не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер

суспільного відтворення — виробництва, споживання.

Крім того, необхідність кредиту пов'язана з особливостями кругообігу

індивідуальних капіталів. Відомо, що для нормального функціонування виробничого

процесу суб'єкт господарювання повинен мати необхідні запаси, що створюються

його власним коштом.

Для розширення діючого чи організації нового виробництва кредит необхідний не

лише на відновлення об'єктів основного капіталу, а й на будівництво чи придбання

нових.

Отже, необхідність кредиту зумовлена існуванням товарно-грошових відносин. Його

передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника, а

конкретними причинами, що визначають необхідність кредиту, — коливання потреби в

коштах та джерелах їх формування як у юридичних, так і у фізичних осіб, за

обставин, що в одних із них кошти вивільняються, іншим їх не вистачає. Ця

суперечність вирішується за допомогою кредиту.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |