шпаргалка

23)Кредитні відносини виникають між різними суб'єктами. Кожен тип кредитних

[ Назад ]

відносин має свою специфіку, котра визначається складом суб'єктів та характером

їх економічної діяльності. У свою чергу, це визначає умови користування кредитом

та його погашення. 1. Найбільш поширені кредитні відносини між банками, з одного

боку, та суб'єктами господарської діяльності - з іншого. Вони характеризуються в

залежності від того, хто із суб'єктів кредитної угоди в кожному окремому випадку

є кредитором, а хто його позичальником. 2. За умов ринкової економіки, широкого

розвитку набули кредитні відносини між суб'єктами господарської діяльності, що,

насамперед, пов'язано із запровадженням у господарський оборот комерційного

кредиту, вексельного обігу та емісією облігацій. 3. Кредитні відносини між

банками і державою складаються насамперед через реалізацію державних цінних

паперів, які активно можуть “працювати” на вторинному ринку. 4. Набувають

подальшого розвитку кредитні відносини між банками та населенням. Населення

кредитує банки через вклади, депозити, купівлю ощадних сертифікатів тощо.

Водночас банки надають населенню споживчі кредити, серед яких чільне місце

відводиться кредитам на витрати для поліпшення житлових умов, створення

підсобного домашнього господарства, а також на нагальні потреби. 5.

Зовнішньоекономічні кредитні відносини виникають між державами, іноземними

банками і фірмами з приводу передачі валютних чи товарних ресурсів на засадах

повернення у певні строки та, як правило, з виплатою процента. Також можуть

існувати кредитні відносини типу: фізична особа - фізична особа, держава -

фізична особа і навпаки і т.д., але дані відносини не є розповсюдженими і не

мають великого практичного значення.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |