шпаргалка

Комерційний кредит

[ Назад ]

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань

перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома

суб’єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при

комерційному кредиті регулюють свої господарські відносини і можуть створювати

платіжні засоби у вигляді векселів - зобов’язань боржника сплатити кредитору

зазначену суму у визначений термін. Комерційний кредит надається постачальником

покупцеві тоді, коли товаровиробник прагне реалізувати вироблений товар, але у

покупця не має грошей для його придбання. У такому випадку товар може бути

добровільно переданий постачальником покупцеві в кредит, а сама передача може

оформлятися борговим зобов’язанням - векселем. Об’єктом комерційного кредиту

можуть бути реалізовані товари, виконані роботи та надані послуги, щодо яких

продавцем надається відстрочка платежу. У разі оформлення комерційного кредиту

за допомогою векселя інших угод про надання кредиту не укладається. Погашення

комерційного кредиту може здійснюватися шляхом: сплати боржником за векселем;

передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім

банків та інших кредитних установ); переоформлення комерційного кредиту на

банківський. У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя,

погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |