шпаргалка

Банківський кредит

[ Назад ]

Банківський кредит — це основна форма кредиту, який надається комерційними

банками у грошовій формі господарським органам у тимчасове користування за

оплату на умовах повернення і цільового використання. За строками користування

банківські кредити поділяють на: короткострокові (до 1 року); середньострокові

(до 3 років); довгострокові (понад 3 роки). Основною формою надання вказаних

позик є пряме банківське кредитування, тобто видача установами банків позик

безпосередньо суб'єктам господарювання в порядку оплати розрахунково-платіжних

документів за придбані товарно-матеріальні цінності, обладнання, конструкції,

отримані послуги та на інші передбачені договором цілі. Банківський кредит

надається при укладенні кредитного договору. Всі питання, що виникають з приводу

кредитування, вирішуються на договірній основі безпосередньо між банком і

позичальником. Згідно з договором кожний із суб'єктів кредитних відносин бере на

себе певні зобов'язання. Кредитний договір укладається банком для кожного

позичальника індивідуально. Можна виділити три основні рівні системи принципів

банківського кредитування: 1) загальноекономічні принципи кредитування

(відповідність ринковим відносинам, раціональності і ефективності,

комплексності, розвиткові); 2) особливі принципи кредитування, поза якими

кредит втрачає свій специфічний економічний зміст (поверненості, забезпеченості,

строковості, платності, цільової спрямованості); 3) часткові, одиничні принципи

кредитування, або правила кредитування, які випливають з кожного особливого

принципу й можуть по-різному проявлятися в конкретних кредитних операціях. За

методами надання виділяють такі види банківських кредитів: у разовому порядку;

відповідно до відкритої кредитної лінії; гарантійні (із заздалегідь обумовленою

датою надання, за потребою).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |