шпаргалка

Націона́льний банк України - є особливим центральним органом державного

[ Назад ]

управління, його емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі

грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці. Національний банк

організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в

цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний

банк визначає вид грошових знаків, їхній номінал, відмінні ознаки і систему

захисту. Національний банк зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні

метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює

операції з ними та банківськими металами. Він встановлює порядок визначення

облікової ставки та інших відсоткових ставок за своїми операціями, дає дозвіл на

створення комерційних банків шляхом їхньої реєстрації та видає ліцензії на

виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним

установам нормативи обов'язкового резервування коштів. Відповідно до Конституції

України основною функцією Національного банку України є забезпечення

стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції

Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у

межах своїх повноважень, - цінової стабільності. До інших функцій також

належать: монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її

обіг; здійснює банківське регулювання та нагляд; забезпечує накопичення та

зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими

металами; організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей,

видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших

цінностей; визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками

та ін..

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |