шпаргалка

29.Комерційні банки – фінансові установи, покликані акумулювати кошти

[ Назад ]

юридичних та фізичних осіб для подальшого їх розміщення, вести рахунки суб’єктів

господарювання і громадян, а також надавати інші фінансові послуги. За видами

операцій поділяються на: універсальні(не мають чіткої спеціалізації) та

спеціалізовані; за спеціалізацією: ощадні(головною функцією є залучення

тимчасово вільних коштів населення на депозитні рахунки),

інвестиційні(акумулюють кошти та надають позики шляхом випуску і розміщення

облігацій та ін.. зобов’язань), іпотечні(надають довгострокові позики під

заставу нерухомості), розрахункові(банки, які проводять безготівкові розрахунки

що ґрунтуються на заліку взаємних вимог і зобов’язань фізичних та юридичних

осіб); за формою власності: державні, приватні, змішані; за організаційно-

правовою формою: публічні акціонерні товариства(господарське товариство,

статутний капітал якого поділений на певну кількість часток однакової

номінальної вартості, корпоративні права за ним посвідчені акціями),

кооперативні банки(створюють для забезпечення можливості взаємного

кредитування); за територіальним охопленням: міжнародні, національні,

міжрегіональні, регіональні, місцеві; за наявністю мережі: з філіями, без філій.

Організаційна структура банку охоплює 2 елементи: органи управління(загальні

збори учасників, наглядова рада, рада директорів), функціональні підрозділи і

служби.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |