шпаргалка

Кредитна система - це сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових

[ Назад ]

інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику

(як сукупність кредитних відносин, їх форм і методів реалізації та інститутів,

за допомогою яких ці відносини функціонують). Сучасна система організації

нагромадження і розподілу тимчасово вільних коштів викликала появу чисельних

інститутів кредитної системи, які за специфікою їх діяльності можна об’єднати у

три великі групи: 1) центральні (національні) банки; 2) комерційні банки,

які залежно від особливостей кредитних відносин бувають універсального типу і

спеціалізовані (інвестиційні, інноваційні, ощадні, клірингові, іпотечні); 3)

спеціалізовані кредитно-фінансові установи: лізингові і факторингові компанії,

брокерські і дилерські фірми, страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові

компанії, поштово-ощадні установи. Основну ланку кредитної системи складають

банки(це особлива установа, що акумулює тимчасово вільні кошти, надає їх у

кредит, здійснює розрахунки та інші фінансові операції й послуги). В сукупності

вони становлять банківську систему. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути,

як правило, зосереджують свою діяльність на невеликих сегментах ринку фінансових

послуг, пропонуючи відносно вузький спектр операцій певним клієнтам. Кредитну

систему можна розглядати у двох аспектах: широкому і вузькому значенні. В

широкому розумінні кредитну систему тлумачать як всю сукупність відповідних

інститутів, механізмів, форм і методів кредитування, а також фінансових і

комерційних установ, що обслуговують реалізацію кредитних відносин. У вузькому

розумінні термін «кредитна система» ототожнюється з поняттям «банківська

система».

Інфраструктура кредитної системи - це комплекс нормативно-правового

забезпечення, система захисту інтересів вкладників і кредитних установ,

інформаційне забезпечення, наявність розрахункової мережі, інкасаторського

обслуговування і охорони кредитних закладів, системи підготовки кадрів і

підвищення їх кваліфікації тощо. Даючи визначення категорії «кредитна

система», важливо звернути увагу на її нетотожність з банківською системою.

Структура кредитної системи охоплює банківську систему, небанківські кредитно-

фінансові установи, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди. До її структури

входять також страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди,

лізингові і факторингові компанії та інші складові елементи. Їх загальною

ознакою є участь в акумулюванні та перерозподілі капіталу на постійних засадах.31.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |