шпаргалка

Політику «дешевих грошей» ще називають політикою експансії.Її суть полягає у

[ Назад ]

збільшенні грошової пропозиції для стимулювання ділової активності.Уразі

проведення такою політики влада повинна подбати про збільшення надлишкових

резервів ком банків. На збільшення надлишкових резервів можна вплинути,

використовуючи такі три головні інструменти грошово-кредитної політики

є:операції на відкритому ринку, резервну норму, облікову ставку.Ці інструменти

ценртільний банк повинен використовувати так:-купувати цінні папери на

відкритому ринку;-зменшити норму обов’язкового резервування;-знизити рівень

облікової ставки.

Стримувальну політику («дорогих грошей») називають також політикою

рестрикціїюВана спрямована на боротьбу з інфляцією і зводить до ріщкого зниження

пропозиції грошей.Для цього ценр банк повинен зменшити надлишкові резерви ком

банків і, відповідно, їхню здатність кредитувати.Це можна зробити

шляхом:_продажу ціних паперів на відкритому ринку;_збільшення норми

обов’язкового резервування;-підвищення рівня облікової ставки.

32 Політика "дорогих" грошей полягає в обмеженні пропозиції грошей, щоб зменшити

сукупні витрати і стримати інфляцію. У першому ви- падку відображається

кейнсіанські уявлення про грошово-- кредитне регулювання, а у другому -

неокласичні (монета- ристські). Коли центральний банк проводить політику

"дешевих" гро- шей, він намагається збільшити їх пропозицію такими діями: 1)

купівля державних облігацій в комерційних банків і насе- лення; 2) зниження

резервної норми або 3) зниження облікової ставки проценту. Це зовсім не означає,

що усі ці дії повинні відбуватись обов'язково і одночасно,- центральний банк

може застосовувати лише один із цих важелів регулювання пропозиції грошей (як

правило, це купівля державних цінних паперів). Якщо проводиться політика

"дорогих" грошей, він здійснює такі заходи: 1) продає державні облігації; 2)

підвищує резервну норму або 30 підвищує облікову процентну ставку. Таблиця

Механізм грошово-кредитної політики. Політика "дешевих" грошей - Політика

"дорогих" грошей - спрямована проти економічного спрямована проти інфляції спаду

і безробіттяКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |