шпаргалка

Небанківськими фінансово-кредитними установами вражають інвестиційні фонди

[ Назад ]

та інвестиційні компанії, довірчі товариства, страхові компанії, ломбардні і

лізингові компанії.Окремі вченні до цієї категорії інституцій зачислюють ще

факторингові компанії, брокерські і дилерські фірми. Всі ці фінансові інститути

утворюють небанківський (поза банківський)сектор фінансового ринку.Кредитна

спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на

кооперативних засадах для задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні

та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків.Ломбард-це

фінансова установа, винятковим видом діяльності якої є надання на власний ризик

фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під

заставу майна на визначений термін і під відсоток , а також надання супутніх

послу(послуги, що є передумовою надання фін кредиту або випливають з його

надання).Лізингові компані- це фінансові посередники, які спеціалізуються на

придбанні предметів тривалого користування для передання їх в оренду з метою

виробничого використання.Факторингові компанії- це фірма- посередник, яка за

певну плату одержує від підприємства право стагувати і зараховувати належні йому

суми грошей від покупців на його рахунок (право інкасувати дебіторську

заборгованість).Водночас посередник кредитує оборотний капітал клієнта та бере

на себе його кредитний і валютний ризик.Страхові компанії – суб’єкт ринку

фінансових послуг, який, приймаючи внески фізичних та юридичних осіб, бере на

себе захист їхніх майнових інтересів від настання ймовірних ризиків.Недержавні

пенсійні фонди- це фінансові організації, що емітують та продають пенсійні

зобов’язання навзамін отриманих від фізичних та юридичних осіб пенсійних внесків

та вкладають одержані гроші в фінансові інструменти.Інститути спільного

інвестування- це корпоративні інвестиційні фонди або пайові інвестиційні фонди,

які проводять діяльність, пов’язану з обєднанням(залученням) коштів інвесторів

для отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів,

корпоративні права та нерухомість.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |