шпаргалка

Закон україни про банки і банківську діяльність

[ Назад ]

Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і

правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації

банків. Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного

розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного

середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів

вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку

економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника. Основне:Банк -

юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку

України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових

коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого

імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських

рахунків фізичних та юридичних осіб.Банківська діяльність - залучення у вклади

грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від

свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.Банкам забороняється діяльність

у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних,

ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій

страхового посередника.Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного)

забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що

перевищують 5 відсотків капіталу банку.Банк може мати у власності нерухоме майно

загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не

поширюється на:1) приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських

функцій;2) майно, яке перейшло банку у власність на підставі реалізації прав

заставодержателя відповідно до умов договору застави;3) майно, набуте банком з

метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком

протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.Для здійснення

банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у

Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські

рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.Банківські

розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами,

встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |