шпаргалка

Активні операції центральних банків

[ Назад ]

Свої функції центральний банк реалізує через операції, які поділяють на пасивні

і активні.

Активні операції _ це операції з розміщення ресурсів уенрального банку.На

відміну від комерційних банків, їх метою не є отримання прибутків.Вся діяльність

центрального банку спрямована на забезпечення стабільності грошової

одиниці.Головними статтями активу балансу центрального банку є

такі:золотовалютні резерви, кредити банкам, цінні папери уряду і інші

активи.Золотовалютні резерви слугують надійним забезпеченням зобовязаню центр

банку, у тім числі готівки в обігу.У центральних банка розвинених країн основною

активною операцією є купівля державних цінних паперів.Операції на відкритому

ринку з цінними паперами сього є головним засобом впливу на грошову пропозиція

майже у всіх країхах Заходу.Позикові операції-, це, головно, надання кредитів

ком банкам.Для цього використовують різноманітні механізми.В Україні НБУ

рефінансує ком банки через кредити «овернайт», кількісні й процентні тендери,

операції на відкритому ринку, операції РЕПО тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |