шпаргалка

36 Активні операції центральних банків

[ Назад ]

Центральні банки проводять операції із цінними паперами на відкритому ринку.

Операції проводяться переважно з державними цінними паперами на вторинному

ринку. Центральні банки можуть купувати цінні папери у фірм, населення,

комерційних банків або продавати їм цінні папери. І хоча цінні папери в

портфелях центральних банків є важливим джерелом їхніх доходів, проте

безпосередньою метою їхньої купівлі й продажі є не дохід. Центральні банки

проводять операції із цінними паперами, щоб змінити величину резервів

комерційних банків. Операції на відкритому ринку є найважливішим інструментом,

за допомогою якого центральні банки економічно розвинених країн регулюють

пропозиція грошей, тому стаття «Цінні папери» займає важливе місце в активах

балансу центрального банку. Так, в активах консолідованого балансу федеральних

резервних банків цінні папери займають понад 90 %. В активах зведеного балансу

Банку Росії частка статті «Цінні папери» значно нижча - біля 20 %. Це не дивно,

з огляду на той факт, що, по-перше, ринок державних цінних паперів почав

формуватися в Росії тільки на 90-початки х років, по-друге, в 1998 р. у Росії

мала місце глибока криза ринку державних цінних паперів

Центральні банки проводять операції по рефінансуванню (кредитування) комерційних

банків. Вони надають позички комерційним банкам, здійснюють переоблік векселів,

які раніше були враховані комерційними банками. На суму наданих позичок і

переоблікованих векселів збільшуються резерви банків, а погашення позичок і

векселів приводить, відповідно, до зменшення банківських резервів. Отже,

рефінансування комерційних банків надає центральним банкам можливість регулювати

величину їх резервівКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |