шпаргалка

Пасивні операції центральних банків

[ Назад ]

Свої функції центральний банк реалізує через операції, які поділяють на пасивні

і активні.Пасивні операції центр банку- це операції з формування його ресурсів.

Вони відображені в пасиві балансу.Головними статтями пасиву балансу центрального

банку є:банкноти в обігу, кошти ком банків, кошти уряду, зобов’язання перед

міжнародними ,фінансово-кредитними інститутами, інші зобов’язання, власний

капітал.Емісія банкнот у розвинених країнах становить найбільшу частину в

загальній сумі пасивів центрального банку.Тобто вона є головним джерелом його

ресурсів.Джерелом ресурсів центр банків також виступають вклади ком банків.Центр

банк відкриває кореспондентські рахунки ком банків(на яких вони зберігають

частину касових резервів, у тому числі обов’язкові резерви, а також депозитні та

інші рахунки.Важливу роль у формуванні ресурсів центр банку країн з ринковою

економікою, що перебуває у стані становлення,відіграють кредити міжнародних

фінансово-кредитних інститут(МВФ, Світовий банк).Власний капітал охоплює

статутний каптіал, фонди та інші резерви.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |