шпаргалка

37 Пасивні операції центральних банків

[ Назад ]

Центральні банки емітують на монопольних початках наявні кошти в оборот. Вони

продають готівку комерційним банкам в обмін на їхні резерви, які зберігаються на

рахунках у центральних банках. У свою чергу, комерційні банки забезпечують

готівкою своїх клієнтів в обмін на депозити, які зберігаються на рахунках

клієнтів у банках. Таким чином, центральні банки емітують готівку в оборот через

комерційні банки. Емісія готівки веде до збільшення грошової бази й грошової

маси (пропозиції грошей). Причому грошова маса збільшується не на всю суму

готівки, придбаної комерційними банками в центральному банку, оскільки частина

готівки залишається в касах комерційних банків і не враховується в агрегатах

грошової маси. Готівка, що перебуває в обороті, займає центральне місце в

пасивах центральних банків. У США стаття «Федеральні резервні банкноти, які є в

обігу» , становить близько 90 % від загального обсягу пасивів консолідованого

балансу федеральних резервних банків. У зведеному балансі Банку Росії частка

статті «Готівка в обігу» значно нижча - 38 %.Центральні банки зберігають резерви

комерційних банків. Зокрема, комерційні банки розміщають на рахунках у

центральному банку обов'язкові резерви відповідно до норм обов'язкових резервних

вимог, які встановлені центральним банком, а також надлишку (вільні) резерви.

38 Пасивні кредитні операції — це операції комерційного банку, що пов'язані з

отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в Н

БУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в інших банках на

визначених договорами умовах строком від одного дня (кредити овернайт) до

кількох місяців. Крім власне міжбан-ківських кредитів, комерційні банки можуть

звертатись за кредитом до кредитора останньої інстанції — Національного банку

України, який сьогодні надає кредити під заставу державних цінних паперів і

комерційних векселів. Згідно з чинним законодавством НБУ може здійснювати продаж

комерційним банкам кредитів через кредитні тендери, проводити операції з

переобліку комерційних векселів, що раніше були обліковані комерційним банком,

та видавати кредити овернайтчерез постійно діючу лінію рефінансування.

Активні операції — це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком

ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні

цінності. Отже, до активних операцій банків належать:

¦ операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і

безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;

¦ розрахункові операції, що пов'язані з платежами клієнтів;

¦ касові операції з приймання і видавання готівки;

¦ кредитні операції

¦ фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;

¦ операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному

валютних ринках;

¦ операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у

межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при

проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій

з готівкою).38КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |