шпаргалка

Закон україни про «НБУ»

[ Назад ]

Діяльність НБУ регулює Закон України «Про НБУ», ухвалений ВерховноюРадою України

20 травня 1999р.Відповідно до Закону, Національний банк України є центральним

банком держави, особливим центральним органом державного управління.Він має

право законодавчої ініціативи, тобто офіційно вносити до Верховної Ради України

пропозиції щодо прийнятя або скасування законів, внесення до них змін.У Законі

України «Про НБУ»зазначено, що він повинен підтримувати економічні політику

уряду, доки вона не суперечитиме забезпеченню стабільності грошової одиниці

України.У безпосередній діяльності Нац банк наділений повною

незалежністю(самостійно реалізує і розробляє грошово-крежитну політику).Науц

банк має статутний капітал, що є державною власністю.Розмір статутного капіталу

становить 10 млн грн..Він може бути збільшений за рішенням Ради Нац

банку.Джерелами формування статутного капіталу нац. Банку є доходи його

кошторису, а в разі потреби- Державний бюджет України.Керівними органами Нац.

Банку україни є Рада Нац. банку і правління Національного банку. Рада НБ

складається з 15 членів, які працюють на громадських засадах.Сім членів ради

призначає Президент України, сім-Верховна Рада.Членів Ради НБпризначають на 7

років.Голову Ради та його заступника обирає Рада НБ терміном на 3 роки.Рада НБ

проводить засідання не рідше одного разу на квартал.другий керівний орган Нац

банку –Правління.Воно є керівним виконавчим органом НБУ і управляє його

діяльністю.Очолює Правління Голова Національного банку, якого призначає

Вереховна Рада України за поданням Президента терміном на 5 роківюГолова

одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою та Президентом за

діяльність НБУ.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |