шпаргалка

40Кредитна система україни та основні напрямки її реформування

[ Назад ]

Кредитна система України — це мережа кредитних установ на чолі з Національним

банком України та інші організації (наприклад, кредитні спілки, ломбарди).

Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку

України та комерційних банків різних видів і форм власності.Перший рівень —

Національний банк України. Національний банк України є центральним банком, її

емісійним центром, знаходиться у власності Української держави і підзвітний

Верховній Раді України, провадить єдину державну грошову та кредитну політику,

регулює діяльність банківської системи в цілому, організовує і здійснює

міжбанківські розрахунки.Другий рівень банківської системи — комерційні банки,

що створюються на акціонерних або пайових засадах.

Міжнародний валютний фонд належить до провідних установ у сучасній

інституціональній системі міжнародних валютно-кредитних відносин.Це глобальна за

членським складом міжнародна організаці, створенв на підставі рішень валютно-

фінансової конференції Обєднаних Націй 1944 в місті Бреттон-Вудс.Головними

цілями діяльності є:-сприяння міжнародному співробітництвуу фінансово-валютній

сфері;-сприяти збалансованому зростанню міжнародної торгівлі, збільшуючи таким

чином рівень зайнятості;-підтримання стійких валютних курсів і чітких обмінних

операцій та запобігання невиправданій девальвації;-прискорення становлення

багатосторінної системи платежів для поточних операцій;- забезпечення

тимчасового доступу членів до загальних ресурсів для того, щоб дати їм змогу

виправити незбалансованість платіжних балансів;зменшення тривалості і масштаби

порушення рівноваги платіжних баласнів країн-учасниць.Ф-ції МВФ :-здійснювати

спостереження за змінами екон, фін ситуації та політиці країн-учасниць;-надати

технічну допомогу урядам і центральним банкам країн-учасниць;-забезпечити членів

грошовими ресурсами що дає змогу дотримуватися встановлених норм у процесі

усунення незбалансованостей.

Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ — спеціальне агентство (ООН), засноване 29-ма

державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання

їм допомоги при дефіцити платіжного балансу шляхом надання коротко- і

середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус спеціалізованої

установи ООН. Має 188 країн-членів.

Штаб-квартира МВФ знаходиться в м. Вашингтон. США.

МВФ було створено 27 грудня 1945 року після підписання 29-ма державами угоди,

розробленої на Конференції ООНз валютно-фінансових питань 22 липня 1944 року. В

1947 році фонд розпочав свою діяльність і став органічною частиною Бреттон-

ВУдської валютної системи.

МВФ є інституційною основою сучасної світової валютної системи. При цьому її

базою і основним еквівалентом є долар США. США займають домінуючі позиції в МВФ.

Політика і рекомендації фонду по відношенню країн які розвиваються неодноразово

піддавалася критиці.

Основні функції МВФ:сприяння міжнародній співпраці в грошовій

політиці,розширення світової торгівлі кредитування

стабілізація грошових обмінних курсів

Офіційні цілі МВФ «сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері»;

«сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі» в інтересах

розвитку виробничих ресурсів, досягнення високого рівня зайнятості і реальних

доходів держав-членів; «забезпечити стабільність валют, підтримувати

упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати

«знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг»;

надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків між

державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень;

тимчасово надавати державам-членам засоби в іноземній валюті, з метою

«виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу».КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |