шпаргалка

Поняття грошово кредитної політики її види та методи проведення

[ Назад ]

Відповідно до Закону, грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері

грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання,

стримування інфляції, підтримання стабільності грошової одиниці.Цілі грошово-

кред політики залежать від рівня економічного розвитку країни, соц.-екон умов.

Згідно з Законом «Про НБУ»Основні засади грошово-кред політики розробляє Рада

НБУ, яка також контролює їхнє виконання.На підставі цих засад Правління НБУ

провадить грошово-кред політику.Основні засади грош-кред політ-це комплекс

змінних індикаторів фінансової сфори, що дають можливість НБУ за допомогою

інструментів грошово-кред політики здійснювати регулювання грошового обігу та

кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці

України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого

рівня зайнятості населення..Виділяють 3 рівні цілей грош-кред пол.:стратегічні,

проміжні й тактичні.Стратегічними є ключові цілі в загальнодержавні екон пол., а

саме:зростання виробництва, зростання зайнятості, стабільність цін.Проміжні

полягають у змінні певних екон процесів, які прияють досягненню стратегічних

цілей.Тактичні- це ті змінні, які повністю піддаються впливу через оперативні

заходи центр банкуКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |