шпаргалка

Необхідність і суть грошово кредитної політики

[ Назад ]

Для проведення грошово-кредитної політики центральні банки використовують

різноманітні інструменти. Їхні види залежать від ступеня відкритості економіки

тощо.До інструментів прямого впливу належать:-механізми готівкової емісії;-пряме

обмеження банківських кредитів для окремих банків чи позик;-регламентування умов

видачі конкретних видів кредиту.Ці інструменти називають ще вибірковими, або

селективними , оскільки вони спрямовані на регулювання окремих форм

кредиту(іпотечний, споживчий) або кредитування окремих галузей.Загальні

(непрямі) інструменти грошово-кредитної політики впливають на ринок позикових

капіталів загалом та на операції всіх комерційних банків.Найважливішими

є:операції на відкритому ринку, резервна норма, облікова ставка. Операції на

відкритому ринку полягають у купівлі (продажі) центральним банком цінних паперів

(державних облігацій,казначейських векселів, депозитних сертифікатів

центрального банку)в комерційних банків і населення.Резерви ком. банків

зростають, відповідно, надаючи ці надлишкові резерви у позику, банки збільшують

пропозицію грошей у країні.Збільшення грошової пропозиції проводять для

стимулювання ділової активності.Норма обов’язкового резервування-це частина

залучених коштів ком. банків, які повинні зберігатися на рахунках у центральному

банку. Вона покликана слугувати засобом страхування ліквідності банківських

установ та є одним з найпотужніших і найжорсткіших інструментів непрямого

регулювання грошової пропозиції.Облікова ставка-офіційна ставка центрального

банку.Іншими словами, офіційна облікова ставка- це плата, яку знімає центральний

банк у разі купівлі в комерційних банків цінних паперів до настання термінів

оплати за ними.Офіційна обікова ставка є базовою і слугує орієнтиром для

ринкових ставок.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |