шпаргалка

Міжнародний банк реконструкції та розвитку — одна з п'яти інституцій Групи

[ Назад ]

Світового Банку, заснована в 1945 році. Міжнародний банк реконструкції та

розвитку — основна кредитна установа Світового Банку. На відміну від МВФ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку кредитує проекти економічного

розвитку. МБРР — найбільший кредитор проектів розвитку в країнах, що

розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. Країни, що подають

заявку на вступ у МБРР, повинні спочатку стати членами МВФ. Всі позики банку

надаються під гарантії урядів країн-членів. Позики виділяються під процентну

ставку, що змінюється кожні 6 місяців. Позики надаються, як правило, на 15-20

років з відстрочкою платежів по основній сумі позики від трьох до п'яти років.

Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР) — спеціалізована установа ООН,

міждержавний інвестиційний інститут, заснований одночасно із МВФ відповідно до

рішень Міжнародної валютно-фінансової конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р.

Основними цілями банку є: сприяння країнам-членам в розвитку економіки шляхом

надання їм довгострокових позик і кредитів; заохочення іноземного інвестування

через надання гарантій або участь в позиках та інших інвестиціях приватних

кредиторів; стимулювання тривалого збалансованого зростання міжнародної

торгівлі, підтримка збалансованості платіжних балансів країн-членів.

Організаційна структура МБРР: Рада керуючих; Директорат; Комітет з розвитку;

Президент. Кредити надаються на строк 15-20 років. Надання кредитів Світовим

банком має демонстраційний ефект: його авторитет стимулює приватних інвесторів

та інші банки спрямовувати капітали в країни, що одержали кредити від МБРР.

Основне призначення кредитів – стимулювання розвитку приватного сектору в

країнах-членах. До прийняття рішення про надання кредиту в країну прямує місія

МБРР, яка вивчає економічну ситуацію, оцінює доцільність здійснення проектів,

під які плануються кредити. Місія складає свій висновок і рекомендації, які

країна мусить прийняти, інакше може й не одержати кредиту.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |