шпаргалка

Бре́ттон-Ву́дська система — створена після ІІ Світової війни міжнародна

[ Назад ]

валютна система, в якій регулювалися валютні курси. МВФ сприяв стабілізації

валютних курсів, а золото і долар використовувалися як міжнародні валютні

резерви. Валютна система отримала таку назву від міста Бреттон Вудс (США), в

якому на конференції 1944 року було заключено відповідну угоду. Держави, що

брали участь в ній, зобов'язалися сприяти тісному валютно-політичному

співробітництву в ім'я забезпечення збалансованого і безперешкодного розвитку

міжнародної торгівлі. Основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи, які

закріплювалися у Статуті Міжнародного валютного фонду, такі: функції світових

грошей зберігалися за золотом, але масштаби його використання у міжнародних

фінансах і його регулятивна роль суттєво зменшувалися; у ролі міжнародних

платежів використовується нарівні із золотом — долар США. резервні (ключові)

валюти обмінювалися на золото та ін. Причини кризи Бреттон-Вудської валютної

системи: Нестійкість та суперечності економіки; Посилення інфляції, яка

негативно впливало на світові ціни та конкурентну здатність фірм, та заохочувала

спекулятивні переміщення «гарячих» грошей; Нестабільність платіжних балансів;

Невідповідність принципів Бреттон-Вудської валютної системи зміненому

співвідношенню сил на світовій арені; Активізація ринку євро, долара;

Дезорганізуюча роль транснаціональних корпорацій..

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |