шпаргалка

Екю — Європейська грошова одиниця. Євро. Грошову одиницю екю

[ Назад ]

запроваджено1979 р. як центральний елемент Європейської монетарної системи задля

підтримки механізму обмінних курсів. В її основу покладено зважений кошик валют.

Від 1 січня 1999 року запроваджено євро за курсом 1 екю = 1 євро. Готівковий

обіг євро — від 1 січня 2002 року. Назву «євро» було узгоджено 15-16 грудня 1995

року на Мадридському саміті. Європейська Валютна Система спиралася на три

елементи: Європейська валютна одиниця — ЕКЮ; Курсово-інтервенційний механізм;

Кредитний механізм. Головним елементом ЄВС була Європейська валютна одиниця

(ЕКЮ). ЕКЮ було лише розрахунковою одиницею, воно не мало матеріальної форми

(банкноти, монети). ЕКЮ було кошиком, який складався з валют держав-членів

Співтовариства. Кількість валюти держав-членів у кошику ЕКЮ залежала в першу

чергу від: частки ВВП держави-члена в сукупному ВВП Співтовариства; частки

експорту та імпорту держави-члена у внутрішній торгівлі Співтовариства; значення

даної валюти як деномінатора інструментів ринків капіталу та грошей (кількість

операцій у даній валюті на обох ринках). Вага валюти в кошику - це відношення

між кількістю даної валюти, що входила до кошика ЕКЮ і вартістю ЕКЮ, вираженій у

цій валюті. Натомість, вартість ЕКЮ виражена в одній з валют кошика дорівнювала

сумі кількості цієї валюти в кошику ЕКЮ і кількості решти складових валют ЕКЮ,

перерахованій на цю валюту за чинним тоді центральним курсом. 1994 року склад

кошика було заморожено і остаточно до нього входило 12 валют, тобто валюти всіх

тодішніх членів ЄС (Австрія, Швеція та Фінляндія стали членами ЄС у 1995 р.).

Функції ЕКЮ: міра вартості у механізмі валютних курсів; основа для визначення

показника відхилення курсів валют від центрального курсу; платіжний засіб для

розрахунків в рамках інтервенцій на валютному ринку; платіжний засіб для

розрахунків між органами та фінансовими інституціями Співтовариства; одиниця, у

якій складався бюджет Співтовариства та проводилися усі розрахунки в рамках

Співтовариства.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |