шпаргалка

Валю́тний курс – вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових

[ Назад ]

одиницях іншої. Фіксація валютного курсу здійснюється або відповідно до золотого

паритету (гарантованим золотим змістом національної грошової одиниці), або за

міжнародною угодою. При класичному золотому стандарті, тобто при вільному

розміні валют на золото в центральному банку, валютний курс встановлювався в

пропорціях до їх золотого вмісту. Для конвертованих в основі курсу лежить

валютний паритет. Проте курси валют майже ніколи не збігаються з їхнім валютним

паритетом. В умовах міжнародної торгівлі і інших зовнішньоекономічних акцій

співвідношення надходжень і платежів в іноземній валюті і, отже, попит і

пропозиція іноземної валюти не знаходиться у рівновазі. При активному платіжному

балансі курси іноземних валют на валютному ринку даної країни падають, а курс

національної грошової одиниці підвищується. Зворотне відбувається у разі, коли

країна має пасивний платіжний баланс. Тому в більшості країн разом з твердим

офіційним курсом національної валюти також існує вільний. За офіційного паритету

здійснюються розрахунки центральних національних банків та інших валютно-

фінансових установ між різними країнами і з міжнародними організаціями.

Розрахунки між приватними особами і організаціями, виходять із

зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних зв'язків та здійснюються по

вільному курсу. Форми валютного курсу: Що коливається — вільно змінюється під

впливом попиту і пропозиції і заснований на використанні ринкового

механізму;Плаваючий — різновид валютного курсу, що коливається, зумовлюючий

використання механізму валютного регулювання. Так, для обмеження різких коливань

курсів національних валют, що викликають несприятливі наслідки валютно-

фінансових та економічних відносин, країни, що увійшли в Європейську валютну

систему, ввели в практику узгодження відносних меж взаємних коливань валютного

курсу;Фіксований - офіційно встановлене співвідношення між національними

валютами, засноване на визначеннях в законодавчому порядку валютних паритетах.

Він допускає закріплення змісту національних грошових одиниць безпосередньо в

золоті або доларах США при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют в

межах одного відсотка. Нехай Pd - внутрішня ціна (domestic price) даного товару,

а Pf - його ціна за кордоном, в сусідній країні (foreign price). Ці ціни являють

собою кількість валют, національної для даної країни та іноземної, які дають за

одиницю товару всередині країни та закордоном. Відношення цін і буде тим курсом,

за яким одну валюту стануть обмінювати на іншу заради купівлі даного товару. (S=

Pd/ Pf).

50КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |