шпаргалка

Появі кількісної теорії грошей сприяли два суттєвих явища, що відбулися в

[ Назад ]

XVI ст. По-перше, це великий потік золота і срібла в Європу, що стало наслідком

відкриття Америки і масового пограбування європейськими колонізаторами місцевого

населення. Саме в цей період у Європі відбувається суттєве зростання цін на

товари. Протягом століть ціни в середньому зросли в 3—5 разів. Поєднання цих

двох явищ у свідомості науковців підштовхнуло їх до висновку, що саме значне

збільшення кількості грошей призвело до зростання цін. І хоча з позиції трудової

теорії вартості це неправильно, бо зростання цін було викликано зменшенням

вартості золота і срібла, зовні такий зв’язок між кількістю грошей і цінами,

безперечно, існував. По-друге, саме в цей період посилюється процес становлення

номіналістичної теорії, згідно з якою гроші — це тільки умовний знак, що не має

своєї внутрішньої вартості. Засновники кількісної теорії грошей сконцентрували

основну увагу саме на залежності цін від кількості грошей, але розглядали її

трохи спрощено. Вони виходили з таких постулатів: купівельна сила грошей, тобто

їх функція як засобу визначення ціни, установлюється на ринку. Отже,

представники цього напрямку кількісної теорії грошей зводили зміну товарних цін

тільки до одного чинника — кількості грошей; сама зміна цін характеризується як

явище, котре стосується всіх без винятку товарів; зміна цін відбувається

пропорційно до зміни грошової маси. Особливу позицію в тлумаченні кількісної

теорії грошей зайняв Д. Рікардо. Він зробив спробу пов’язати цю теорію з теорією

трудової вартості, доводячи, що гроші — це товар і вони мають свою внутрішню

вартість. При цьому він висунув ідею автоматичного регулювання кількості золота,

а відтак, і її впливу на ціни. За уявленнями Д. Рікардо, при збільшенні

кількості золота в країні вартість грошей падає, що створює умови для його

вивозу з країни. Цей відтік золота призводить до автоматичного падіння цін на

товари і, відповідно, зростання ціни золота. Її головні вади були пов’язані з

певним догматизмом у тлумаченні взаємозв’язку між грішми і цінами та в

ігноруванні впливу на ціни багатьох інших чинників. Подальший розвиток цієї

теорії полягав у подоланні вказаних недоліків і в більш повному пристосуванні

кількісної теорії до реалій постійного ускладнення товарного виробництва й усіх

пов’язаних з

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |