шпаргалка

Монетаристи, на відміну від кейнсіанців, теорія яких була спрямована на

[ Назад ]

боротьбу з безробіттям та економічним спадом за допомогою «накачування попиту»,

головну увагу зосередили на подоланні інфляції, що виникла у 70-х рр. ХХ ст..

Монетаристи, відводячи грошам провідну роль, запропонували свої підходи та

методи грошово-кредитного регулювання. На думку монетаристів, ринкова система

забезпечує високий рівень саморегулювання, їй притаманна внутрішня стійкість,

тому втручання у її функціонування є шкідливим і спричиняє порушення гармонії та

посилює нестабільність системи. Тобто монетаристи є прихильниками вільного

ринку. Базовим рівнянням монетаристів є рівняння обміну: M*V=P*Q. На думку

монетаристів, зміна пропозиції грошей є головним чинником, від якого залежить

попит на всі види активів і поточний обсяг виробництва та ціни. І вона в

кінцевому підсумку прогнозовано змінює номінальний ВВП. Грошово-кредитне

регулювання монетаристи пропонують провадити шляхом стабілізації не процентних

ставок, а темпів зростання пропозиції грошей. Монетаристська теорія сьогодні є

популярною на практиці.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |