шпаргалка

Кейнсіанська теорія грошей сформувалась у 20-30 рр ХХ ст., тобто в період

[ Назад ]

різкого загострення економічних і соціальних проблем, які спричинили світову

економічну кризу 1929-33 рр. Дж.М.Кейнс вважав, що періодичні спади і депресії є

характерною рисою ринку вільної конкуренції, тому для забезпечення ринкової

рівноваги та стабільного розвитку потрібно створити механізм державного

регулювання економіки. Базовим кейнсіанським рівнянням є рівняння сукупних

видатків: Ca+Ig+Xn+G=BBП, де Ca-споживання, Ig-інвестиції, Xn-чистий експорт, G-

державні видатки. На думку Дж.М.Кейнса і його послідовників, вплив зміни

пропозиції грошей на номінальний ВВП має довгий передавальний механізм, у якому

багато слабких місць. Значну увагу Кейнс приділяв аналізу мотивів нагромадження

грошей. Він також дослідив роль процента і його вплив на динаміку інвестицій та

з’ясував, як динаміка інвестицій впливає на зміну інвестиційного попиту,

зайнятості, темпи економічного зростання. На думку кейнсіанців, хоча гроші й

мають значення, управління ними через проведення монетарної політики є менш

дієвим інструментом стабілізації економіки порівняно з фіскальною політикою,

оскільки за допомогою регулювання податків, дефіцитного фінансування суспільних

потреб можна оперативніше впливати на платоспроможний попит. Політика

«накачування ефективного попиту» виявилася успішною у 20-30 рр ХХ ст., коли

потрібно було подолати глибокий спад виробництва і масове безробіття.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |