шпаргалка

62Види кредитів та їх класифікація

[ Назад ]

Кредити, що надаються банком юридичним особам та фізичним осо-бам-підприємцям,

можутьбути класифіковані за наступними базовими критеріями:

За строками користування:

— короткострокові —з терміном погашення до 1 року;

— довгострокові — з терміном погашення понад 1 рік.

Строк кредиту (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору)

розраховується з моменту надання кредитних коштів (зарахування на рахунок

позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника)

до повного погашення кредиту.

Короткострокові кредити надаються, як правило, для фінансування короткострокових

потреб, які виникають у позичальників у зв'язку з витратами виробництва та

обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

Довгострокові кредити надаються, як правило, на формування основних фондів,

оплату обладнання, фінансування капітальних вкладень, реконструкцію та

модернізацію виробництва, капітальне будівництво і таке інше.

2. За об'єктами кредитування:

— в поточну діяльність — кредити, що надаються позичальникам на задоволення

тимчасової потреби в коштах для фінансування поточної діяльності у разі розриву

між часом надходження коштів та здійсненним ; витрат;

— на фінансування експортно-імпортних операцій — надаються для здійснення

операцій з експорту та імпорту товарів і послуг згідно з чинним законодавством;

— в інвестиційну діяльність — кредити, шо надаються позичальникам назадоволення

потреби в коштах, при здійсненні ними інвестиційних вкладень.

За методами погашення:

— водночас — погашення позичальником основного боргу за кредитом здійснюється

одноразовим платежем на конкретну дату, яка зазначена в кредитному договорі,

якстрок повернення кредиту;

— згідно графіку погашення — основний борг за кредитом погашається частинами

протягом усього строку дії кредитного договору. Строки погашення вказуються у

кредитному договорі. Погашення може здійснюватися періодично (щомісячно,

щоквартально, 1 раз на півріччя, 1 раз на рік, таке ін.) чи згідно встановленого

кредитним договором графіку;

— достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника) — повне або

часткове погашення позичальником заборгованості за кредитом, яке проводиться

раніше встановленого кредитним договором строку з ініціативи Банку або

позичальника. Можливість дострокового погашення повинна бути обумовлена

кредитним договором.

За ступенем ризику• стандартні кредити;• кредити з підвищеним ризиком

(нестандартні)63КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |