шпаргалка

Іпотечний кредит

[ Назад ]

Іпотечний кредит — це особлива форма кредиту, пов'язана з наданням позик під

заставу нерухомого майна — землі, виробничих або житлових будівель тощо.

Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі. Іпотечний кредит стає

можливим лише за умови приватної власності на землю і нерухомість.

Нерухомість завжди цінувалась у банківській справі як надійна гарантія

повернення позики. Застава землі і нерухомого майна для отримання в банку

довгострокового кредиту називається іпотекою. Іпотека — це вид застави

нерухомого майна (землі, підприємств, споруд, будов, інших об'єктів,

безпосередньо пов'язаних із землею) з метою отримання грошової позики. У випадку

несплати позики закладена нерухомість продається, а з вирученої суми погашається

заборгованість кредитору.

Згідно із Законом України "Про заставу" (розділ II) іпотекою визнається застава

землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет

застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Предметом іпотеки може

бути майно, пов'язане із землею — будівля, споруда, квартира, підприємство (його

структурні підрозділи) як цілісний майновий комплекс. Відповідно до

законодавства України предметом іпотеки можуть бути також належні громадянам на

праві приватної власності земельні ділянки та багаторічні насадження. Суб'єктами

іпотечного кредиту є:

— кредитори з іпотеки — іпотечні банки або спеціалізовані іпотечні компанії, а

також універсальні комерційні банки;

— позичальники — юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти

іпотеки, або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на

користь позичальника.

Об'єктами іпотечного кредиту є житлові будинки, квартири, виробничі будинки,

споруди, магазини, земельні ділянки тощо. Розмір іпотечного кредиту визначається

у вигляді частини вартості об'єкта іпотеки. Ця обставина дозволяє навіть

отримувати під заставу одного й того самого нерухомого майна додаткові іпотечні

позики. Заставне майно залишається у позичальника, який продовжує його

експлуатувати, тобто зберігає своє право власника.

Відповідно до Закону України "Про заставу" у випадках, коли предметом застави є

нерухоме майно, договір застави має бути нотаріально засвідчений на підставі

відповідних право-установчих документів. Нотаріальне засвідчення договору

застави нерухомого майна здійснюється за місцем знаходження нерухомості.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |