шпаргалка

Аспекти аналізу регіональної економіки. Територіальна структура є важливим

[ Назад ]

об'єктом дослідження регіональної економічної системи. Це стрижнева категорія

геопросторової організації господарства регіону і країни, яка охоплює основні

економіко-територіальні поняття, зокрема наявність і взаємопов'язаність форм

територіальної організації розміщення праці і капіталу загалом. Розселення,

праця і капітал як територіальна економічна система — це функціональне поєднання

елементів чинників виробництва, зосередження і розміщення яких зумовлене

природними умовами або суспільними потребами.Територіально-комплексний аспект

враховує взаємодію галузей сфери ви-тва,послуг,управління як єдиної ек си-

ми,виявлення пропорцій ви-тва й споживання рівнів ек розвитку населених пунктів

і територій,внутр-регіонального і міжрегіонального обміну. Він дає

змогу:розкривати продуктивні можливості території;висвітлювати рівень поділу

праці;виявляти рівень збалансованості та оптимізації пропорцій. Територіально-

галузевий аспект дає змогу обґрунтувати спеціалізацію виробництва окремих

регіонів — переважаючий розвиток виробництва певних видів продукції або

виконання відповідних національно-господарських функцій з урахуванням

найефективнішого використання сприятливих природних і економічних умов району та

раціональної участі в територіальному поділі праці. Територіально-ефективний

аспект--Пов'язаний з такими поняттями:ефект — загальний результат, отриманий

внаслідок використання загальних засобів за певний період часу;продуктивність —

одиничний результат, отриманий як віддача одиниці задіяної праці чи капіталу за

одиницю часу;ефективність —;індекс продуктивності;економічне зростання.До

соціального ефекту належать:збільшення обсягу, вдосконалення структури

індивідуального споживання матеріальних благ і послуг;поліпшення забезпеченості

майном і комунальними послугами;розвиток структури, повноти задоволення

послугами індивідуального та колективного споживання; ї поліпшення умов безпеки

праці;зниження захворюваності, продовження середньої тривалості життя;збільшення

вільного часу працівників;підвищення рівня культури й освіти населення,

кваліфікації працівників;збереження і впорядкування довкілля та ін.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |