шпаргалка

Використання регіонального доходу. Регіональний (національний)дохід

[ Назад ]

розподіляється через бюджети держави, підприємств, сімей на основі податкової

системи між зайнятими у виробництві товарів і послуг та незайнятими. Якщо обсяги

виробництва регіонального (національного) доходу недостатні, можуть виникнути

проблеми: зростання цін, посилення податкового тиску, що, своєю чергою,

стримуватиме зростання виробництва регіонального (національного) продукту.Більша

частина створеного в Україні доходу — 0,25В* — споживається домашніми

господарствами: С = 0,25В*, тобто валового внутрішнього продукту.Споживання

сектора загального державного управління Б цілком залежить від розміру податків

П, тобто Б — дохідна частина Державного бюджету. Якщо Б = П, то Державний бюджет

збалансований. Якщо Б > П, це свідчить про дефіцит Державного бюджету, тобто

податки не забезпечують дохідної частини бюджету і держава покриває дефіцит,

збільшуючи державний борг. Якщо Б < П, це засвідчує про профіцит Державного

бюджету, здатність держави обслуговувати свої попередні боргові

зобов'язання.Частина загального доходу спрямовується на чистий експорт. Чистий

експорт — це різниця між експортом та імпортом.Іноді її називають зовнішнім

торговельним сальдо. Якщо Е > І, то чистий експорт має знак "+" і платіжний

баланс має позитивне сальдо. Якщо Е < І, то чистий експорт має знак "-" і

платіжний баланс має від'ємне сальдо.Від'ємне зовнішньоторговельне сальдо

свідчить, що експортний потенціал України слабкий і не забезпечує потреб

фінансування імпорту. Україна змушена здійснювати валютні запозичення за

кордоном, що зумовлює зростання зовнішньої заборгованості.Заощадження — вільні

кошти домашніх господарств, підприємств, держави, які відображають рівень їх

пропозиції на фондових ринках.Кількість капіталовкладень, на які є попит,

залежить від величини відсоткової ставки .На практиці розрізняють номінальну і

реальну відсоткову ставки. Номінальна відсоткова ставка — це ціна , за яку

сплачують позичені гроші. Реальна відсоткова ставка — це номінальна,

скоригована на індекс цін. Відсоткова ставка урівноважує обсяг валового випуску

і його споживання:В* = В(р).Наведене рівняння відображає взаємозв'язок між

валовим випуском і валовими витратами через рівень відсоткової ставки.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |