шпаргалка

Виробництво доданої вартості на душу населення. Додана вартість на рівні

[ Назад ]

регіону (ДВР) чи валовий внутрішній продукт (ВВП) на рівні країни є частиною

вартості валового випуску в регіоні (країні) за винятком вартості відшкодованого

оборотного капіталу (матеріальних затрат). Тобто ДВР (ВВП) — це є заново

створена вартість у сфері матеріального виробництва та сфері послуг внаслідок

функціонування усіх факторів виробництва: праці, землі, капіталу тощо.

Результатом функціонування праці та капіталу є не лише загальний обсяг і темпи

виробництва національного продукту, а й кількість виробленого національного

продукту, розподіленого на душу населення.У розвинутих країнах вважають, що

багатство нації вимірюється не наявними природними ресурсами, кількістю

підприємств, які є лише чинниками створення багатства, а вартістю створеного ВВП

загалом і на душу населення.Зростання цін на товари і послуги за незмінної їх

кількості спричиняє зменшення їх споживання однією людиною, якщо її доходи не

зростають. За своїми функціональними особливостями ціни бувають поточні (змінні)

базові (постійні) . Розрахунок ВВП у поточних цінах називають номінальним ВВП.

Він не дає точного уявлення про стан економіки, оскільки зростання за рахунок

цін не свідчить про зростання національного багатства і добробуту людей. Щоб

точніше відображати стан економіки, вартість обсягу вироблених в економіці

товарів і послуг вимірюють у постійних або базових цінах ц, а розрахований у

такий спосіб ВВП називають реальним ВВП. Номінальний ВВП відображає грошову

оцінку виробленої продукції, а реальний — кількість виробленої продукції, тобто

обсяг виробництва, виміряний у постійних цінах. Індекс цін ВВП засвідчує зміну

ціни одиниці продукції у звітному році стосовно базового.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |