шпаргалка

Головна тотожність регіональних і національних рахунків. Головна тотожність

[ Назад ]

національних рахунків, представлена В — В* = 0, або В = В*, свідчить, що валовий

випуск дорівнює валовим витратам. Залучені у виробництво праця і капітал

от¬римують власні граничні віддачі: праця — Вт = Твтї, капітал Вк = Кв ґ.

Оскільки валовий випуск є сумою граничних віддач праці й капіталу, то формулу

головної тотожності регіональних (національних) рахунків можна записати так:в =

Вт + Вк. Система регіональних (національних) рахунків України валові витрати В*

поділяє на кілька груп:Кінцеві споживчі витрати — В*, у тому числі

витрати:домашніх господарств — С;некомерційних організацій, які обслуговують

домашні господарства;сектора загального державного управління — Б, з них

індивідуальні споживчі витрати та колективні споживчі витрати. Валове

нагромадження — К.;Зміна запасів матеріальних оборотних коштів. Придбання за

винятком вибулих цінностей.Експорт товарів і послуг — Е. Імпорт товарів і

послуг. Для спрощення аналізу у пропонованій системі регіональних (національних)

рахунків позначено символами лише загальні напрями розподілу валового випуску.

Не беруть до уваги детальніший розподіл, наприклад "витрати некомерційних

організацій, які обслуговують домашні господарства", "зміна запасів матеріальних

оборотних коштів" та ін. Це зовсім не вплине на методологію розподілу створеного

продукту. Загальна формула головної тотожності розподілу доходу В* буде виражена

як сума компонентів у системі національних рахунків: В* = С + Б + К + (Е- І).

Наведене рівняння відображає структуру використання створеного регіонального

(національного) продукту.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |