шпаргалка

Зайнятість і ефективність праці в регіоні. Населення працездатного віку є

[ Назад ]

основою зайнятості в різних галузях національної економіки. Із процесом

зайнятості пов'язані такі економічні категорії:працездатне населення; трудовий

капітал;економічно активне населення;безробітне населення.Населення

працездатного віку становить кількісну основу іншої категорії — економічно

активного населення, до якого також належить молодше і старше за працездатне

зайняте населення.Рівень зайнятості визначається як відношення кількості

зайнятого населення до всього обстеженого населення або населення по відповідній

віковій групі за статтю та по регіонах.Безробітні — особи віком 15-70 років, які

одночасно відповідають трьом умовам: не мали роботи; шукали роботу або

намагались організувати власну справу на обстежуваному тижні;готові взятися до

роботи протягом наступних двох тижнів.Рівень безробіття — відношення (у

відсотках) кількості безробітних до економічно активного населення (живої праці)

або до працездатного населення працездатного віку.Економічно неактивне населення

— особи, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні".До

складу цієї категорії населення зараховані: учні та студенти; пенсіонери; особи,

які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими;

особи, які зневірились знайти роботу; інші особи, які не мали необхідності у

працевлаштуванні, та ті, що шукають роботу, але неготові взятися за неї

найближчим часом.Для визначення ефективності використання зайнятої праці можна

скористатися формулою виробничої функції: ОМ = Р(Т,К).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |