шпаргалка

Засади реформування регіональнальних фінансів Засади ґрунтуються на

[ Назад ]

загальній методології фінансів.ефективне управління регіоном означає створення

ефективних регіональних фінансів. Регіональні фінанси- суку. Відносин,які

виникають в регіоні з приводу створеня регіональної валової доданої вартості і

формування на її основі бюджетних доходів місцевої влади,держави,підприємств

населення регіону основним елементом фінансів є гроші,за допомогою яких оцінюють

вартість: праці ТкЦм=Гм,основного капіталу КпЦк=Гк,оборотного капіталу :

ОоЦо=Го..валового випуску Qц=Г. кожен елемент продуктивних сил є товаром і має

вартість на ринку,перетворюючись у процесі обміну на гроші Q=Г/ц. товар і гроші

перебувають у постійному обороті .власники продають свій товар,споживачі платять

за нього гроші.Від швидкості обороту елементів продуктивних сил залежить обсяг

валового випуску продукції: Qц=F(ОоЦоv). Чим більше задіяно оборотного капіталу

і чим більша його оборотність,тим більший є валовий випуск регіонального

продукту. Швидкість обороту залежить від організації механізму обо¬ротності

товарів і грошей, економічної та грошової політики дер¬жави, податкової системи,

стимулювальної системи, які сукупно утворюють систему фінансів. У межах регіону

і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають регіональних і

національних ознак. Вони вті¬люють сукупність регіональних і національних

відносин, за до¬помогою яких розподіляються валовий регіональний і національ¬ний

продукт і валова регіональна та національна додана вартість для утворення і

використання грошових фондів, маючи на меті розширеного відтворення сфери

виробництва, соціальної інфра¬структури та піднесення рівня життя людей.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |