шпаргалка

Київський мезоекономічний район. До складу мезорегіону віднесено м. Київ та

[ Назад ]

області Київську, Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Чернігівську. Київський

мезоекономічний район відзначається відносно великою чисельністю населення —

майже 10 млн. осіб і його високорозвинутим трудовим потенціалом. У Києві

найвищий показник виробництва валової доданої вартості (ВДВ) на душу населення —

понад 3,3 тис. дол. США.Структуру послуг складають торгівля, освіта, охорона

здоров'я, культура. Швидкими темпами розвиваються послуги банків, страхових

компаній, інноваційних та консультаційних фірм тощо.Доволі малі лісові ресурси

впливають на масштаби і внутрішньогалузеву структуру виробництва з обробки

деревини і отримання на її основі необхідної продукції.Структуру виробничо-

соціального комплексу складають харчосмакова, швейна, м'ясна, молочна,

текстильна, шкіряна, взуттєва, хутрова галузі — 46 % усіх підприємств

мезореґіону.Розвинуто видобуток бурого вугілля (Черкаська, Житомирська обл.),

видобуток нафти (Гнідинцівське, Прилуцьке родовища Чернігівської обл.),

видобуток торфу (Чернігівська, Житомирська обл.).З теплоелектростанцій відомі

Ладижинська (Вінницька обл.), Трипільська (Київська обл.), з гідроелектростанцій

— Київська і Канівська. Підприємства галузі становлять понад 20 % від їх

кількості в комплексі і виробляють майже чверть продовольчих товарів в Україні;

це один із провідних мезореґіонів виробництва українського цукру. Київський

мезоекономічний регіон забезпечує у середньому п'яту частину валового збору

зерна в Україні.Зовнішньоторговельне сальдо Київського мезоекономічного регіону

відзначається високим від'ємним сальдо.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |