шпаргалка

Львівський мезоекономічний район. Економіку Львівського мезоекономічного

[ Назад ]

району формують: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська,

Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. Показники зовнішньої

торгівлі засвідчують досить низький експортний потенціал Львівського

мезоекономічного регіону. У Львівському мезоекономічному регіоні проживає понад

10 млн. осіб населення. Особливістю розселення у районі є те, що частка міського

населення становить близько 49 %; тобто є тенденція незначного переважання

сільського населення.У Львівському мезоекономічному регіоні розвиваються усі

види послуг.Промислово-виробничу систему Львівського мезоекономічного регіону

формує декілька тисяч підприємств, що складають понад п'яту частину промислових

підприємств України.Індустріально-будівельний комплекс редставлений двома

групами виробництв: 1) виробництво будівельних матеріалів; 2) створення основних

виробничих і невиробничих фондів.Заготівлю лісу провадять переважно в Карпатах і

на Волині.хімічне виробництво ґрунтується на місцевих природно-сировинних

ресурсах і охоплює широкий спектр хімічної продукції. Частка підприємств, які

виробляють товари соціального спрямування, у загальній кількості підприємств

Львівського мезоекономічного регіону становить понад 41 %. У структурі посівних

площ переважають зернові, кормові і технічні культури. У Львівському

мезоекономічному регіоні виробляють близько 40 % картоплі (Волинська та Рівенька

області) та понад 30 % цукрових буряків (Хмельницька та Тернопільська області).

Зовнішньоторговельне сальдо Львівського мезоекономічного регіону з невеликого

перевагою експорту.Від'ємне сальдо серед інших областей лише у Львівській

області. Це свідчить про те, що надходження від експорту розподіляються частково

за межами мезореґіону, за винятком економіки Львівської області і самого Львова.

Проте обсяги доходів від експорту незначні і особливого впливу на пожвавлення

інвестиційної активності вони не мають.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |