шпаргалка

32.Мегаекономічні райони світу. Мегаекономічну систему розглядають як

[ Назад ]

економіку суміжно розміщених національних економік країн певного континенту або

частину світової економіки на даному континенті. Вона формується на основі

тісних виробничих, торговельних, міграційних зв'язків між країнами-сусідами і

набуває як певної структури, так і спеціалізації на даній території. Здебільшого

в розвитку мегаекономічних районів провідну роль відіграють природні умови і

ресурси країн регіону, товарообмін між країнами. Кожна з країн має своє

законодавство, структуру економіки, рівень технологій. Проте характер

господарювання може запозичатися країнами-сусідами одна в одної, що поглиблює

економічні, наукові, технологічні зв'язки між ними і виділяє їх в окрему

мегаекономічну систему контингенту.Мегаекономічне районування — це обґрунтований

поділ країн континенту на райони, які поєднують територіально суміжні

національні економічні системи за критеріями характеру розселення, економічного

і соціального розвитку.В основу економічної реґіоналізації світу треба покласти

щонайменше три фундаментальні процеси:по-перше, це обмін між країнами світу

людей, тобто живої праці; еміґрація з європейських держав до заморських країн

була тією основою, яка викликала втягненая у світове господарство новозаселених

країн, що лежать поза межами європейського континенту; сьогодні спостерігаємо

приплив в Європу людей з азійського й африканського континентів; по-друге, це

обмін продуктів, товарів та послуг, тобто стрімкий розвиток міжнародної

торгівлі; товарообмін активізується не лише між країнами-сусідами одного

континенту, а й між країнами різних континентів; практично на кожному континенті

сформовані потужні споживчі ринки, які поглинають товари і послуги з

найвіддаленіших країн нашої планети; по-третє, це обмін капіталами як між

країнами, так і континентами; багатші на капітали країни вкладають їх у

виробництво країн, які таких капіталів не мають і тим ще збільшують

взаємозв'язаність окремих країн.Результатом цих процесів було створення

міжнародних ринків праці, товарів і капіталів, що впливало на концентрацію

праці, капіталу, товаровиробництва в окремих регіонах континентів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |