шпаргалка

Мезоекономічні райони України. Мезоекономічне районування — це обґрунтований

[ Назад ]

поділ країни на райони, які поєднують суміжні територіально-адміністративні

мікроекономічні системи за критеріями спільності території, характеру

розселення, структури економіки.У практиці мезоекономічного районування України

вітчизняні вчені використовують два підходи щодо надання назви мезоекономічному

районові:розміщення мезореґіону щодо сторін світу стосовно центру території

країни;привласнення назви великого населеного пункту, який є районоутворювальним

центром даної території і розвинувся до рівня агломерації чи мегаполісу,

наприклад, Київський, Львівський тощо.Основою мезоекономічного районування є

територіально-адміністративна область. Це вищого від попереднього рівня

територіальна економічна система, оскільки вона охоплює 10 — 20 економік

адміністративних районів.В українській науковій літературі з проблем просторової

економіки є декілька варіантів мезоекономічної регіоналізації. Істотних

відмінностей між ними немає, за винятком віднесення однієї і тієї ж області до

іншого мезорайону чи привласнення йому іншої назви. У більшості мезореґіонів

області збігаються. Що стосується кількості поліадміністративних мезоекономічних

районів, то їх число визначають кількість макрополісів (великих агломерацій),

які є основними районоутворювальними центрами.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |