шпаргалка

Мікроекономічний район України В основі мікроекономічного районування є

[ Назад ]

виділення простих, немасштабних територіально-господарських утворень. Такі

не¬великі, територіально єдині господарські системи називають мікрорайонами.

Процес мікроекономічного районоутворення відбувається об'єктивно за такими

напрямами: >локальним, коли окреме підприємство збільшує свої масштаби за

рахунок здійснення капіталовкладень, збільшення потуж* ностей, кількості

зайнятих, обсягу виробництва продукції, ство¬рення корпорації, об'єднання тощо;

Ь територіальним, коли підприємства розміщуються по те¬риторії, використовують

спільну виробничу, транспортну та іншу інфраструктуру, працю населення

території, об'єктивно формуються ринки реалізації продукції у малих, середніх і

вели¬ких населених пунктах, центри управління обсягом товарів, капі¬талів і

праці у відповідних населених пунктах, встановлюються мелісі адміністративного

впливу відповідного центру на відповід¬ну територію з урахуванням економічного і

соціального тяжін¬ня навколишніх населених пунктів до їх центрів. На основі

таких критеріїв визначаються межі територіальної господарської системи,

центральному населеному пункту надають функції адміністративного центру даного

мікроекономічно го району. Мікроекономічне районування — це науково обґрунтови

ний поділ країни на мікрорайони з мелісами територіальна адміністративної

приналежності за критеріями об'єктиб ного виробничого, соціального,

інфраструктурного районо-утворення. У сучасній Україні налічується 448 міст, 897

селищ міського типу, 28775 сільських населених пунктів. На їх основі виділено

490 моноадміністративних районів і 121 моноадміністративний район у містах.

Мікроекономічне районування має два рівні: ^>моно адміністративне і

полійдміністративне

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |