шпаргалка

Основи інноваційного потенціалу регіону. Сучасне високоефективне виробництво

[ Назад ]

неможливе без здійснення інноваційних проектів. інновації повинні стосуватися

усіх сфер людської діяльності в регіоні, забезпечувати розвиток і вдосконалення

людини, її способу мислення і життя. Керівництво та виробники регіону повинні

бути свідомі того, що в основі створення інноваційних засобів і результатів

виробництва є науково-технічний потенціал сукупність усіх наукових засобів і

ресурсів. Ознаками науково-технічного розвитку є науково-технічна революція та

науково-технічний прогрес.Науково-технічна революція— процес перебудови

технічної основи економіки на базі фундаментальних наукових відкриттів і

винаходів в усіх галузях. Для НТР характерний стрибкоподібний розвиток.

Основними її ланками є:створення двигуна; створення передавального механізму;

^створення робочого органу; створення управляючого, регулюючого і контролюючого

органу.Науково-технічний проґрес— органічно взаємопов 'язаний процес розвитку

науки і вдосконалення засобів виробництва, технологій, готової продукції.Для НТП

характерний безперервний розвиток, умовами ефективності якого є:зацікавленість

виробників у використанні НТП для удосконалення техніки і технологій;

конкуренція у використанні НТП, боротьба за лідерство на ринку; підтримка

розвитку НТП державою і кредитними установами; тісні зв'язки наукових установ і

виробничих підприємств. Інноваційний потенціал є результатом дії продуктивної

сили науки. Часто засоби науково-технічної діяльності називають інноваційним

потенціалом, елементами якого є: науково-технічний інтелект — вчені,

дослідники;матеріально-технічна база науки — сукупність засобів науково-

технічної праці, наукові організації, наукове обладнання й установки,

експериментальні заводи, лабораторії, електронно-обчислювальна база

інформаційного забезпечення тощо;інформаційна система — наукові прогнози, банк

патентів; організаційно-управлінська підсистема — планування науково-дослідних і

дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); фінансування НДДКР; організаційно-

управлінські структури наукових підрозділів; методи управління НДДКР. Елементи

інновацій:технополіс;технопарк;інкубатор.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |