шпаргалка

Регіональні і місцеві бюджети. Територіальні бюджети умовно можна поділити

[ Назад ]

на регіональні -районні,обласні та місцеві — міські, селищні та сільські. органи

регіонального і місцевого самоврядування при розподілу бюджетних видатків

повинні враховувати ефект фінансування своїх програм:система освіти значно

впливає на рівень продукивності праці, і з цього погляду видатки місцевих

бюджетів мають виробничий характер;система освіти — це комплекс послідовно

пов'язаних між собою лапок навчання: дошкільне виховання, загальноосвітні школи,

позашкільне виховання, професій¬но-технічне навчання, середня спеціальна і вища

освіта;фінансування культури, проведення культурно-просвітницької роботи впливає

на виховання національно свідомих громадян країни, сформування у них

національно-патріотичного світогляду, свободи, праці задля себе і

країни;фінансування охорони здоров'я впливає на зниження рівня непрацездатних,

утрат робочого часу і недопущення спаду виробництва через запобігання

захворюваності працівників;фінансування житлово-комунальної сфери зокрема

житлового будівництва, водопостачання, каналізації, газопостачання, елктро- і

теплопостачання, благоустрою населених пунктів сприяє поліпшенню обороту

грошових і матеріальних ресурсів населення і підприємств;реорганізація

фінансування соціальної сфери повинна вплинути на підвищення продуктивності

праці у виробничій сфері. За чинним законодавством регіональні і місцеві бюджети

самостійно розробляють і виконують відповідні органи самоврядування: АР Крим,

обласні, районні центри міста Київ і Севастополь. У дохідну частину бюджетів

районів у містах зараховують: податок на прибуток підприємств і організацій усіх

форм власності та підпорядкування; прибутковий податок з громадян у розмірі;

плату за землю;місцеві податки і збори;частину доходів від приватизації

майна;надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у

комунальній власності цього рівня;відрахування, дотації і субвенції;інші

надходження. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних,

міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова

готівка. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових

розривів і повинна бути відновлена того самого року до розмірів, установлених

під час затвердження відповідного бюджету.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |