шпаргалка

71 Сутність і особливості господарського комплеку України Господар¬ський

[ Назад ]

комплекс країни складають: населення і кількість зайнятих в економіці, основний

і оборотний капітал, кількість підприємств, галузеві пропорції, обсяг і

структура національного продукту. За даними 2005 р. чисельність населення

складає 47 млн. осіб, зайнято в економіці 20,5 млн. осіб, кількість суб'єктів

Єдиного державного реєстру підприємств — 1,07 млн. одиниць, доходи населення —

370, 6 млрд. грн., оплата праці найманих праців¬ників — 120 млрд. грн., вартість

оборотного капіталу — понад 400 млрд. грн., вартість основного капіталу — 999

млрд. гри., валовий внутрішній продукт — 424,7 млрд. грн. Національна економічна

система України має галузеву си¬стему організації виробництва та управління. Ф

Галузь економіки — сукупність підприємств і організацій, об'єднаних спільністю

функцій, які вони виконують у си¬стемі територіального поділу праці.Галузева

структура економіки відображає процес суспільно¬го поділу праці, вказуючи на

функціональні відмінності між ок¬ремими галузями. Це дає змогу аналізувати

міжгалузеві пропорції і зв'язки, ефективність і динаміку виробництва. Сфери

діяльності та галузі виробництва об'єднують у групи: сфера виробництва:

промисловість, сільське господарство, будівництво, де створюють¬ся натуральні

цінності; транспорт і зв'язок, обслуговування натурального виробництва, тобто

забезпечення доставки матеріальних цінностей споживачам; торгівля, матеріально-

технічне постачання, громадське харчуван¬ня, заготівля, тобто продовження

процесу виробництва і створен¬ня приросту доданої вартості;сфера послуг:

житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування на¬селення; освіта,

охорона здоров'я, культура і мистецтво, наука і наукове обслуговування; О органи

управління і оборони; кредитування, страхування соціального забезпечення і

захист ма¬лозабезпечених. Аналіз галузевої структури економіки дає змогу

оптимізува-ти та збалансувати пропорції усієї економіки.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |