шпаргалка

Сутність основного капіталу та його оборот. Основний капітал — елементи

[ Назад ]

продуктивного капіталу, вартість яких переноситься на продукти виробництва

поступово. За призначенням основний капітал поділяють на виробничий та

невиробничий. До виробничого основного капіталу належить капітал, який

неодноразово бере участь у матеріальному виробництві, зношується поступово і

переносить свою вартість на створений продукт частинами (амортизаційні

відрахування).Основний капітал, який не бере участі безпосередньо у

матеріальному виробництві, є невиробничим основним капіталом. До нього належать,

незалежно від зарахування на баланс виробничих чи обслуговуючих підприємств і

організацій, фонди житлового, комунального господарства, закладів охорони

здоров'я, освіти, науки, культури, мистецтва, фінансових, кредитних, страхових

установ, органів управління і оборони, громадських об'єднань тощо.Важливою

особливістю основного капіталу є його здатність до економічного обороту, який є

безперервним, повторюваним процесом.Оборот капіталу — безперервно повторюваний

кругооборот капіталу від моменту його залучення у виробництво до повернення у

тій самій формі.Економічний зміст обороту капіталу полягає у перенесенні на

новостворений продукт вартості виробничого капіталу. Важливою економічною рисою

основного капіталу є його продуктивність. Продуктивність основного капіталу

характеризує його спроможність виконувати роботу і створювати корисний продукт

протягом певного часу.У ринковій економіці перевагу надають натурально-вартісній

формі оцінки виробленого продукту, яка охоплює вартість матеріально-сировинних,

трудових затрат, амортизаційні нарахування зносу основного капіталу та прибуток.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |