шпаргалка

Трансфармація економіки в умовах ринку Економічна трансформація - це

[ Назад ]

безперервний процес видозмін, серед яких розрізняють разові, дискретні та

систематичні. Трансформація у вузькому сенсі (разові та дискретні зміни) -

перехідний період (перехідна економіка, трансформаційна економіка «у вузькому

розумінні») - обмежений в часі процес, який визначається поворотними подіями в

суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до іншого. Тоді як

трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни) - це не обмежений в часі

постійний процес перетворень системи, її елементів, зв'язків і відносин між

ними[2]. Головною метою ринкової трансформації економіки України є:–

Створення надійного фундаменту зростання добробуту населення;–

Стимулювання швидкого економічного зростання;– Підвищення продуктивності

праці;– Досягнення світового рівня ефективності використання матеріальних

ресурсів через запровадження новітніх технологій;– Вироблення достатніх

обсягів продукції, яка користується попитом;– Забезпечення високої якості

товарів та послуг;– Створення умов для зростання реальних доходів

населення. Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи України,

слід відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити економічну систему,

здатну забезпечити прогресивний розвиток країни; процес суверенізації було

обмежено здобуттям зовнішніх політичних атрибутів (40% покриття дефіциту

державного бюджету припадає на зовнішні джерела); серйозну загрозу для безпеки

держави становлять «тінізація» та криміналізація економіки (тіньовий сектор

становить до 50% економіки). На думку деяких дослідників, найістотнішою

перешкодою на шляху перехідного періоду є відсутність справжньої системи чітко

визначених прав на власність, яка є одним із фундаментальних компонентів

організаційної інфраструктури ринкової економіки і водночас життєво необхідною

умовою виникнення і розвитку нового стабілізуючого сектора класу малого та

середнього підприємництва. Для швидкої й ефективної передачі державного майна у

приватні руки розроблено нові методи та схеми приватизації. Одним із таких

методів у країнах Центральної та Східної Європи, що передбачав передачу

державного майна приватному сектору, став метод малої приватизації. [3].

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |